پادکست هلی‌تاک

تو پادکست هلی‌تاک از موضوعات و مهارت‌هایی صحبت می‌کنیم که فارغ از شغل، سن و هدف می‌تونه به شما کمک کنه تا در مسیر موفقیت قرار بگیرید.